All Courses

Showing 1-4 of 4 results
13,000,000 ₫

PRO04 – Đánh giá An toàn thông tin ứng dụng Mobile (Mobile Application Audit)

Thiết bị thông minh (Smartphone, Tablet) đang dần thay thế máy tính truyền thống, cùng với đó, người dùng sử dụng các thiết bị thông minh khi thao tác với dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu nhạy cảm như email, giao dịch ngân hàng,… ngày càng tăng. Nắm bắt…
0
7,000,000 ₫

AD05 – Kỹ thuật dịch ngược phần mềm (Reverse Engineering)

Khóa học Kỹ thuật dịch ngược phần mềm (Reverse Engineering) là một trong những khóa học đặc biệt của chúng tôi như một món quà dành gửi tới tất cả các bạn đang mong muốn tiếp cận và tìm hiểu về an toàn thông tin nói chung, về dịch ngược…
0
7,000,000 ₫

AD04 – Kiểm thử xâm nhập ứng dụng Web (Web App Penetration Testing)

Trước đây Website chỉ đơn thuần là các trang giới thiệu, tin tức thì ngày nay ứng dụng Web đã phát triển thành nhiều ứng dụng thương mại và nghiệp vụ…hỗ trợ nhiều cho quy trình hoạt động, quản lý thông tin, thu thập dữ liệu và tương tác trực…
0
10,000,000 ₫

AD03 – Kiểm thử xâm nhập hệ thống mạng (Network Penetration Testing)

Khóa học Kiểm thử xâm nhập hệ thống mạng (Network Penetration Testing) là một khóa học đào tạo được thiết kế cho các quản trị mạng và chuyên gia bảo mật cần phải làm quen với thế giới của hacker và các kỹ thuật tấn công của hacker. Khóa học…
0